כך תמקסם את יעילות ופרודוקטיביות העסק שלך- התנהגות ארגונית

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

 

התנהגות ארגונית :

האופן בו בוחרת הנהלת ארגון לפעול ולהתנהל מול עובדי הארגון על מנת להפיק את התפוקה הרצויה לה. להתנהגות הארגונית 6 גישות/תיאוריות (ארבע מסורתיות ושתיים מודרניות), כאשר כל חברה עשויה להיות קרובה יותר או פחות לאי אלו מן הגישות.  

6 גישות בהתנהגות ארגונית:

 הגישות המסורתיות 

1. גישת הניהול המדעי (טיילור) – פתרונות טכניים, תמריצים כלכליים. 

 2. גישת יחסי האנוש (מאיו) – יחס והתנהגות לעובדים משפיע על עבודה ותפוקה. 

אפקט הותורן –אנשים תחת חקירה\מחקר מתנהגים אחרת מעצמם, לא טבעי. 

 3. תיאוריה X ו Y – על גישות של ניהול (לא של עובדים) – 

תאוריה X – עובדים עצלנים מטבעם וחומריים, תגמולים כספיים. 

תיאוריית הY – עובדים אוהבים לעבוד, רוצים מעורבות, אחריות ואת טובת הארגון. תגמול 9אינו הבסיס למוטיבצייה.

 4. גישת הניהול הבירוקרטי (וובר) – ה”טיפוס האידיאלי”. מאפיינים:

דרגה גבוהה של התמחות –מגוון תפקידים, לכל תפקיד התמחות משלו. 

היררכיה בין סמכויות ותפקידים

יחסים תפקידיים ובלתי אישיים בין חברי הארגון – יחסי עבודה. 

גיוס כוח האדם מתבצע על בסיס כישורים וידע טכני

קידום על בסיס מבחני ביצוע

הפרדה גמורה של “הרכוש הארגוני” מרכושו של העובד והבעלים. 

המודל מייצר אלמנטים שליליים: ניכור, איטי וכו’. 

המודל מייצר אלמנטים חיוביים: מאפשר שוויוניות, רמת תפקוד, רמת סדר, העובד לא חושש שאחרים יקודמו על סמך קשרים אישיים וכו’. 

הגישות המודרניות

5. גישת תלות מצב – כאשר הארגון תלוי בגורמים סביבו עקב שינויים גדולים חיצוניים לו. צורך בהתארגנות מחדש\שינוי מבחינה מבנית-ארגונית, הסתגלות למציאות החדשה והתאמה לסביבתו או לסיטואציה הסביבתית. 

ככל שסביבת הארגון יציבה יותר, סיכוייו של המבנה הארגוני להיות יציב גבוהים יותר. המשתנים בסביבה הארגונית המשפיעים על המבנה הארגוני מבחינות: 

טכנולוגיות

כלכלה (-תנאי המסחר, מצב השוק והמטבע), 

סוציו-דמוגרפיה (-התאמה לסביבה הקיימת: היי סוסייטי, חברות בינוניות או נמוכות, 

אקולוגיה (-כגון: דרכי הגעה לעבודה, מיקום העסק על בסיס שיקולים אקולוגיים, התאמה למודעות האקולוגית הצרכנית הקיימת\מתפתחת\דועכת וכו’), 

פוליטיקה (-חוקים ומשפטים המשפיעים על הארגון), 

תרבות (-ערכים ונורמות העלולים להשפיע על הארגון

6. גישת המערכות הפתוחות – הארגון והסביבה: הארגון עובד כמערכת פתוחה, יחסי גומלין והשפעה בין הפירמה והסביבה החיצונית לארגון. תשומות הארגון, המרה, ותפוקות הארגון מקיימות מעין יחסי גומלין האחת עם השנייה ומשפיעות זו על זו. לגישת המערכות הפתוחות שבעה מאפיינים: קיומם של גבולות ברורים, סדר הירארכי , אנטרופיה שלילית (מידת אי הסדר של המערכת) ושיווי משקל דינאמי = המרה חיובית של משאבים (לדוגמה: רווחיות), קיום מנגנוני משוב המדווחים על מאזן האנרגיה (אנרגיה = משאבים-כסף, זמן, יעילות, עובדים טובים..), קיום מנגנוני שימור והסתגלות (לדוגמה, עבודה באמצעות משלוחים\טייק אוואי, ולא רק בישיבה), גידול באמצעות הרחבה ובידול– יותר צוותים, יותר מחלקות, כל מחלקה מתמחה בחלקה. ריבוי דרכים להשגת מטרות– דרכים שונות לנתינת שירותים זהים, מאפשר להתרגל יותר בקלות לשינויים. 

– המאפיינים מזכירים את מערכת העיתון: תפקידים מוגדרים, הירארכיה, גידול באמצעות הרחבה (-גדילה דרך גיוס כתבים ספציפיים לכל עניין), התאמה לשינוי והסתגלות (-אתרים אינטרנטיים חדשותיים ושימור האג’נדות).

 

אולי יעניין אותך גם – ”איך תמנף את העסק שלך באמצעות הגדלת מוטיבציית העובדים”

תוכן עניינים

דברו איתנו

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאר פרטים עכשיו או התקשרו: 077-9972792