קבוצות וצוותים- מה נכון לעסק שלך ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

 

קבוצה-

שני אנשים או יותר, הנמצאים באינטראקציה ותלויים הדדית. התכנסו במטרה להשיג מטרות מסוימות.

קבוצה נחלקת ל:

 • קבוצות פורמליות – קבוצה שהוגדרה ע”י המבנה הארגוני, עם משימות ייעודיות וברורות (לדוגמה, צוות בעבודה). 
 • קבוצות לא פורמליות – קבוצה שאינה מובנית או נקבעת ע”י הארגון (קבוצה מבחירה, לדוגמה, חברים לארוחת צהרים. (תיאוריית ההזדהות החברתית).

מי הלקוחות שלך ומה משותף להם? – תיאורית הזהות החברתית:

פרספקטיבה המסבירה למה ומתי אנשים רואים את עצמם כחלק מקבוצה (-מתייחס בעיקר לקבוצות לא פורמאליות). למה אני נמשך לקבוצה אחת יותר מאחרת. 

ארבעה מאפיינים לקביעת חשיבות הזהות החברתית:

 1. דמיון– הזדהות עם הקבוצה אליה אני שייך- דמיון בערכים, מאפיינים דמוגרפיים המייצרים שייכות לקבוצה. דברים דומים בתחומים החשובים לאדם.
 2. שוני– ביני לבין קבוצות אחרות – תשומת לב לשוני שביני לבין קבוצה מסוימת; רואה שהיא שונה ממני ולא מתחברת אליה. 
 3. סטאטוס– אנשים ינסו לקשר עצמם לקבוצות בעלות סטאטוס גבוה (סטאטוס גבוה הוא אינדיבידואלי). 
 4. הפחתת אי וודאות– הקבוצה נותנת וודאות לאינדיבידואל לגביי מי הוא, איך עליו להתנהג, לאן הוא שייך, עוזרת לו להגדיר מיהו ולהבין את מקומו ושייכותו בעולם. 

לרוב, ההזדהות תהיה חזקה יותר עם קבוצות בהן בחרתי (קבוצות לא פורמאליות). 

 

חמישה שלבים להיווצרות קבוצה: 

 • FORMING- היווצרות

אי וודאות לגבי מבנה הקבוצה, מטרות הקבוצה, מבנה הקבוצה, מנהיגות. מעין בדיקת גבולות– בחינת ובדיקת ההתנהגויות המקובלות בקבוצה. בסיום השלב, חברי הקבוצה מתחילים לחשוב על עצמם כמשתייכים לקבוצה. 

 • STORMING- הסתערות

קונפליקט תוך-קבוצתי. חברי הקבוצה מקבלים את קיום הקבוצה, אך מתנגדים לאילוצים והגבלות על האינדיבידואליות שלהם (הקונפליקט נובע ממאבקי שליטה בתוך הקבוצה). בסיום השלב, כבר מתקיימת היררכיה יחסית ברורה של המנהיגות בתוך הקבוצה, וחברי הקבוצה מבינים פחות או יותר את מקומם בקבוצה (בסוף השלב כבר נרגעים הקונפליקטים).

 • NORMING- נורמליזציה

נוצרים יחסי קרבה והקבוצה מתלכדת. יש תחושה חזקה של זהות קבוצתית וחברות. בסיום השלב, מבנה הקבוצה מתקבע ובקבוצה נטמעות הציפיות להתנהגויות מקובלות- ישנו מבנה קיים והדברים מובנים וברורים.

 • PERFORMING- ביצוע

המבנה עובד ומקובל. האנרגיה הקבוצתית נעה משלב ההכרות וההבנה ההדדית, לשלב ביצוע המשימה. (שלב זה עשוי להיות השלב האחרון עבור קבוצות קבועות, כמו בעבודה. במקרים של קבוצות זמניות קיים שלב נוסף).

 • ADJOURNING- סיום/פרידה

רק עבור קבוצות זמניות. סיום/פרידה – מסיימים את העבודה שנותרה, מסכמים ומתכוננים לפרידה. חלק מחברי הקבוצה במצב רוח מרומם לאור הצלחות הקבוצה, ואילו אחרים עשויים להיות עצובים בעקבות איבוד קשרי החברות. 

 • הקבוצה יכולה לעבור תנודות מבחינת השלבים – שלבים אף עשויים לסגת ולחזור על עצמם, אך מהיכרות של השלבים ניתן לדעת כיצד להזיז את הקבוצה, כך שתגיע בבטחה לשלב הביצוע.

איך ליצור את הקבוצה האידיאלית : מאפייני הקבוצה – תפקידים, נורמות, סטטוס, גודל, לכידות, גיוון 

תפקידים

התנהגויות המצופות ממישהו הממלא תפקיד מסוים ביחידה חברתית כלשהי. 

תפיסת התפקיד – תפיסה אישית שלי לגבי האופן שבו אני אמור להתנהג במצב מסוים. 

ציפיות תפקיד – האופן שבו אחרים מצפים שאתנהג במצב מסוים (השאיפה היא שתהיה הלימה בין התפיסה לבין הציפיות). 

קונפליקט תפקידי – (קונפליקט שלי בין שתי קבוצות או יותר שאני נמצא בהן); כאשר התאמה לדרישות של תפקיד אחד שלי מקשים עלי להתאים לדרישות תפקיד אחר שלי. (דוגמה, בעבודה רוצים שאקח הרבה משמרות, מנגד, הלימודים טובעניים)

נורמות: 

סטנדרטים התנהגותיים מקובלים בתוך קבוצה, המשותפים בין חברי הקבוצה. 

סוגי נורמות נפוצות:

 • נורמות ביצוע (דוגמה, קבוצת סטודנטים אחת שמשקיעה, קבוצה אחרת שמחפפת וכו’).
 • נורמות נראות (“קוד לבוש”, לדוגמה)
 • נורמות הסדרים חברתיים (מי שמתחבר למי, עם מי אני יוצא לאן וכו’)
 • נורמות חלוקת עבודה (מי עושה מה בתוך הקבוצה).
  • מחקרי הותורן – מחקר בקבוצה של העברות בנקאיות. גילו כי שינוי תגמולים לא משפיע על ביצוע העובדים. נוצרו בקרב העובדים נורמות של ביצוע – לא גבוהות מדי ולא נמוכות מדי. הנורמות שנוצרו: אל תהיה “הורס קצב”, אל תהיה “נוכל”, אל תלשין על הקולגות שלך. 
  • לקבוצות יש דרכים חזקות לעקוף נורמות; קבוצה שיש לה אינטרס בנורמה – לא תיתן לאנשים להתנהג שלא בנורמה

נורמות – קונפורמיות : התאמת ההתנהגות על מנת שיתאימו לנורמות הקבוצה (לדוגמה, המחקרים של סלומון אש- אדם עונה תשובה כמו חבריו לקבוצה, אפילו שחושב אחרת). עם השנים הקונפורמיות הולכת ויורדת, אנשים יותר אינדיבידואליים. התנהגויות סוטות מהנורמה – התנהגות וולנטרית שנוגדת נורמות ארגוניות באופן בוטה ובכך מאיימת על הרווחה של הארגון ושל החברים בארגון. 

סוגים של התנהגויות סוטות מהנורמה: 

 • תפוקה – לצאת מוקדם, עבודה איטית באופן מכוון, בזבוז משאבים.
 • רכוש – חבלה, לשקר לגבי שעות העבודה, גניבה.
 • פוליטי – להראות העדפות, רכילות והפצת שמועות, האשמת קולגות.
 • אגרסיה בינאישית – הטרדה מינית, אלימות מילולית, גניבה מקולגות.

סטטוס

דרגה מוגדרת חברתית שניתנת לקבוצות או לחברים בתוך הקבוצה. 

סטטוס נקבע על בסיס: 

1) הכוח שיש לאדם על אחרים. 

2) מידת התרומה של אדם למטרות הקבוצה. 

3) מאפיינים אישיים של אדם.

בעליי סטאטוס גבוה: 

-משפיעים יותר על נורמות. 

-בולטים יותר בתקשורת של הקבוצה.

* חשוב שחברי הקבוצה ירגישו שחלוקת הסטטוס הוגנת.

גודל:

גודל הקבוצה האופטימלי תלוי במטרה. קבוצות קטנות מבצעות משימות מהר יותר. קבוצות גדולות טובות יותר בפתרון בעיות

בטלה חברתית – נטייה להפחית מאמץ כאשר עובדים ביחד; לכן, הגדלת קבוצה אינה מעלה את התפוקה ביחס ישר לכמות האנשים. 

טיפול בבטלה חברתית – חלוקה לקבוצות, הגדרת מטרות, העלאת מוטיבציה, תגמולים על בסיס אישי, תחרויות, סוציומטרי (פידבק חברתי) וכו’. 

לכידות

המידה שבה חברי הקבוצה בעלי מוטיבציה להישאר יחד כקבוצה. 

פעולות ליצירת לכידות: קבוצות קטנות, עידוד הסכמה על מטרות הקבוצה, גיבוש- בילוי יותר זמן יחד, העלאת הסטאטוס של הקבוצה, תחרות עם קבוצות אחרות, תגמולים קבוצתיים, בידוד הקבוצה. 

לכידות וביצוע – הקשר בין לכידות וביצוע תלוי בנורמות הקבוצה: (רמת נורמת הביצוע ורמת הלכידות משפיעות על הביצוע):

 • לכידות גבוהה ונורמות ביצוע גבוהה- ביצוע גבוה.
 • לכידות גבוהה ונורמות ביצוע נמוכות – ביצוע נמוך.
 • לכידות נמוכה ונורמות גבוהות (הנורמות ישפיעו פחות) – ביצוע בינוני.
 • לכידות נמוכה ונורמות נמוכות (הנורמות ישפיעו פחות) – ביצוע בינוני עד נמוך.      

גיוון:

המידה שבה חברי הקבוצה דומים או שונים האחד לשני. הגיוון יכול להתבטא בשוני תרבותי, מין, גיל, ותק, גזע ועוד. 

ההשפעה של גיוון על הביצוע (לרוב שלילית):

 • תוצאות מעורבות
 • גיוון מגביר קונפליקט, בעיקר בשלבים מוקדמים של הקבוצה
 • הקונפליקט מוביל לירידה בביצוע (גם ביצירתיות)
  • בכדי שגיוון ישפיע לטובה, יש צורך בניהול טוב הממקד את הקבוצה במשימה ומעודד למידה קבוצתית.  

אולי תתעניין גם ב- ”תיאוריות תהליך – מודלים תהליכיים להטמעה ויישום בעסק שלך”

תוכן עניינים

דברו איתנו

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאר פרטים עכשיו או התקשרו: 077-9972792