התיאוריה של קבלת החלטות

קבלת החלטות

קבלת החלטה היא בחירה בתהליך שצריך לבצע על מנת שאפשר יהיה להשיג את המטרה המתוכננת בסבירות הגבוהה ביותר. דפוס ההתנהגות הנחשב הטוב ביותר למקבלי ההחלטות הוא חיפוש שיטתי בשלבים סדורים על פי קריטריונים ומאורגנים על מנת להגיע לפתרון שימקסם את התועלת שלו. בדרך כלל תהליכי קבלת החלטות מתאפיינים בדרך בה אנשים מתמודדים עם מצבי הסיכון, […]